21 20:18:16 Juli 2022    |   Arvie-news
PERGI & DATANG

Selamat dan suskes kawan-kawan smk muda surabaya yang turut membantu mensukseskan SMK Muhammadiyah 2 Surabaya Semasa Mengabdi disini. Selamat datang Keluarga Baru di SMK Muda, Mari Wujudkan prestasi Duniawi & Ukhrowi. Amin.